MATERIAL
HANTVERK
MÖNSTER
TÄVLINGAR
PUSS 2010
ANNONSER
TIPS
PRATA & VISA
LÄNKSAMLING
PÄRLPLATSEN
ANNONSER

Moder Jord i Peyotestygn
[AVSLUTAD]

Du som vill rösta hittar bidragren här, för att förstå hur röstning går till läs här. Observera att vi denna gång måste ange poängen varje bidrag får.

4 april var jag på konsert med Jean-Michel Jarre i Stockholm och han pratar mycket om vad vi gör mot vår planet osv... och när jag såg bilden på Oxygene-skivan så tänkte jag att det kan vara ett passande tema för en Pärltävling.

Det är bara att associera fritt kring Moder Jord och hur du tolkar det, det kan bli något som finns på vår jord, hur vi ser på planeten, var planeten finns, vad vi gör med planeten, släpp era tankar fria.

Verket man gör skall givetvis bestå av pärlor i peyotestygn men vanliga tillbehör så som krokar, lås, ståltråd, ringar, wire, tråd, öglor, tyg etc. får givetvis användas.

Det är valfritt vilken form av peyote du använder 1-drop, 2-drop, free form, jämn- eller udda osv... men huvudsaken av bidraget skall bestå av peyote i någon form. Ingen annan stygnform får förekomma däremot kan det ex förekomma länkning, pärlopr på tråd/wire och liknande för att binda ihop peyoteformer. Men ingen brick, ladder osv....

Som vanligt vill jag påminna er om att pärlor går att använda till så mycket mer än bara smycken.

Här är en bild från konserten på nämnda omslag:

Moder Jord

LYCKA TILL!

Vinster

Vinst utdelas för plats 1-3 i nybörjare och i van användare.

Priserna kommer från:

Pearlized

1:a priset är ett presentkort på 350 kr

Fru Pärla

2:a priset är ett presentkort på 250 kr

Pagoni

3:e priset är ett pärlpaket värt 175 kr

 

 

Regler

Läs igenom reglerna NOGA. Det är många punkter men det lönar sig att ha läst igenom allt.

 1. Tävlingen är öppen för alla som är medlemmar på Pärlplatsen senast 7 april 2008 och har skrivit minst 1 inlägg i forumet.
 2. Bidraget måste passa in i temat “Moder Jord” OCH vara utfört i Peyotestygn. Alla sorters pärlor får användas i denna tävling och vanliga tillbehör så som krokar, lås, ståltråd, ringar, wire,tråd, öglor etc. får givetvis användas.
 3. Bidraget får inte ha visats upp på nätet/mässa/butik/marknad eller publicerats i bok/tidning eller varit med i annan tävling tidigare utan det skall vara något som är gjort för tävlingen och som endast visas upp på tävlingssidan fram till tävlingens utgång.
 4. Den tävlande är skapare av bidraget och har upphovsrätten till bidraget. Om ett upphovsrättsskyddat mönster är använt som bas så är det den tävlandes uppgift att inhämta tillstånd som kan behövas för att få publicera bidraget. Om ett mönster används skall detta anges i beskrivningen av bidraget.
 5. Den tävlande godkänner att bilder på bidraget används av Pärlplatsen. Givetvis kommer alltid upphovspersonen namnges i samband med bildanvändningen.
 6. Varje tävlande får deltaga med 2 bidrag var. Men observera att tävlingsbidragen skall vara någorlunda olika, man skall inte kunna få efterförljande placeringar på 2 näst intill identiska bidrag. Tävlingsledningen gör här en bedömning.
 7. Den tävlande skall skicka in 1 jpg eller 1 gif på sitt bidrag. (Eller 2 bilder om man deltager med 2 olika bidrag) Det får vara ett kollage med flera bilder ur exempelvis olika vinklar, detaljer etc. Maxstorlek på bilden skall vara 1024x1024 eller 1,5 Mb. Bilderna skall namnges med den tävlandes användarnamn utan mellanslag och om flera bidrag skickas in skall de numreras med 1 respektive 2. Ex. Beatrice1.jpg Beatrice2.png.
 8. Bidragsbilden skall laddas upp i Moder Jord-Nybörjare eller Moder Jord-Vana användaregalleriet. Se nedan om hur man laddar upp bild.
 9. Var ärlig i självrankningen, har du aldrig provat på Peyote i någon form tidigare så är du nybörjare, har du proavt på stygnet men aldrig slutfört något är du oxå nybörjare. Du är inte nybörjare om du är van med 1-drop peyote och nu testar 2-drop eller om du tidigare bara jobbat i jämn peuote och nu vill test ojämn.
 10. Tävlande skall uppge följande om sitt bidrag:
  • Titel på bidraget
  • Beskrivning bland annat hur det passar in på temat, hur har du tänkt.
  • Vilken teknik som använts (dvs vilken variant av peyote)
  • Ungefärliga mått på bidraget
 11. Den tävlande är införstådd med att tävlingsbidraget måste vara uppladdat i tävlingsforumet senast angivet datum för att deltaga.
 12. Den tävlande är införstådd med att deltagande i tävlingen genom uppladdning av bidrag i galleriet innebär att deltagaren accepterar reglerna för tävlingen.
 13. Tävlingsledningen förbehåller sig att neka bidrag med en förklaring. Alla bilder kommer godkännas av tävlingsledningen innan de läggs i albumet (vilket görs efter att bidragstiden gått ut men senast dagen innan röstningen påbörjas).
 14. Den tävlande är införstådd med att det gäller "röstningstvång" för de tävlande. Dvs har man som deltagare i tävlingen inte röstat när tävlingstiden går ut kommer bidraget plockas bort ur tävlingen. Skulle man av någon anledning inte kunna rösta måste man meddela det i förväg. Exempelvis att man kommer vara bortrest under de dagar röstningen pågår.
 15. Den tävlande lovar att han/hon uppgett riktiga uppgifter vid anmälan till tävlingen.
 16. Vinnare meddelas att de vunnit via PM på Pärlplatsen.

Omröstning

Det finns en omröstningshjälp i forumet om du tycker det verkar lite krångligt så här i början.

 1. Röstningen är bara öppen för Pärlplatsens medlemmar som var registrerade när omröstningen påbörjades.
 2. Röstningen pågår enligt datumen under datum för tävlingen.
 3. Du kan bara rösta en gång och givetvis inte på dig själv.
 4. Röstning skall ske genom PM till användaren röstmottagaren
  VIKTIGT1: Skriv Moder Jord i ärenderaden
  VIKTIGT2: Avge dina röster i meddelandet. Du skall ange titeln och skapare på 3 bidrag samt ange den poäng du sätter på varje bidrag. Detta är viktigt nu när det bara är tre tävlingsbidrag
 5. När du bedömer vilket alternativ du vill rösta på så använd endast nedanstående kriterium.

  Ja/Nej-svar ger 1 respektive 0 poäng, i övrigt används en 1-10 och en 0-5 skala där 1 = lågt och 5/10 lika med högt. Summera 2-5 och multiplicera med 1:an, det betyder att ett bidrag du inte anser följer temat skall inte ha någon poäng i övrigt heller. Man skall alltså inte kunna vinna tävlingen på att man gjort en bra presentation, kvalitativt och originellt arbete utan att följa temat.

  Om flera bidrag skule hamna på samma poäng använder du 6:an till hjälp för att få fram dina tre finalister. Du skall alltså sätta 1-10 på alla bidrag och inte bara på de som du fick fram med flest poäng. Du sätter alltså denna direkt när du besömmer bidragen men du använder den inte i första summeringen.

  Använd gärna PDF-filen eller Excelarket för att göra din bedömning.

  Rösta på det bidrag som får höst poäng i din bedömning.
  1. Passar bidraget in i tävlingstemat & är i peyote? Ja/Nej
  2. Visar bidraget på originalitet? 0-10
  3. Verkar det vara ett kvalitetsarbete? 0-10
  4. Angav den tävlande den information som efterfrågades? 0-4
   • Titel på bidraget
   • Beskrivning av verket
   • Vilken teknik som använts (vilken typ av peyote)
   • Ungefärliga mått på bidraget
  5. Presenteras bidraget på ett sätt som gör det lätt att bedöma det? 0-5
  6. Din egen "gillarfaktor" 0-10. (Specialkriterie, se ovan vad som gäller för detta).

Datum för tävlingen

Startdatum: 080406
Slutdatum: 080511 kl 23:59
Röststart: 080512 kl 00:00
Röststopp: 080518 kl 23:59
Meddelande av vinnare: Någon dag/dagar efter röststoppet

Tävlingsledningen

Om flera bidrag hamnar på samma poäng kommer tävlingsledningen att fälla avgörandet. Tävlingsledningen för "Moder Jord i peyotestygn" består av Béatrice (ägare till Pärlplatsen) och ägaren till butiken som bidrar med priser (se ovan).

Att ladda upp bilder

Veda var snäll och gjorde några skärmdumpar som hjälp till hur man laddar upp bilder i tävlingsgalleriet. Klicka på en av bilderna för att se dem större.

Klicka på bilden för att se den större. öpnnas i ett popupfönster.
Klicka på bilden för att se den större. öpnnas i ett popupfönster.

 

© Béatrice Karjalainen 2003-2008. Webbansvarig Béatrice Karjalainen uppdaterar den här sidan.