MATERIAL
HANTVERK
MÖNSTER
TÄVLINGAR
PUSS 2010
ANNONSER
TIPS
PRATA & VISA
LÄNKSAMLING
PÄRLPLATSEN
ANNONSER

Kattliv

Katter

Som ni säkert vet har jag nyligen skaffat mig två röda katter. Två sibiriska katter som heter Solberga Zafirs Eduard och Solberga Zafirs Emilian förgyller numer tillvaron där hemma. Som av ern händelse råkar då temat för denna tävling bli kattliv. Det är bara att associera fritt kring ordet och hur du tolkar det. Verket man gör skall givetvis bestå av pärlor men vanliga tillbehör så som krokar, lås, ståltråd, ringar, wire, tråd, öglor etc. får givetvis användas.

Som vanligt vill jag påminna er om att pärlor går att använda till så mycket mer än bara smycken.

LYCKA TILL!

Vinster

Priserna kommer från:

Pärlförrådet

1:a priset är ett presentkort på 400 kr

Pärlhimlen

2:a priset är ett presentkort på 300 kr

Guldpaddan

3:e priset är ett presentkort på 200 kr

 

Rabatt på tävlingsmaterial

Flera butiker har varit vänliga att erbjuda er tävlingsdeltagare rabatter. Vill ni ha rabatten måste ni anmäla er till tävlingen till mig på tavlingar@parlplatsen.se med ärenderaden [Kattlivrabatt] så får ni ett svar med info om hur ni får rabatten. Det går givetvis bra att deltaga utan att anmäla sig men då kan man inte få rabatterna.

Pärlförrådet Pärlförrådet lämnar 15% i rabatt på order i samband med tävlingen.
Pärlhimlen Pärlhimlen lämnar 20% i rabatt på order över 200 kr i samband med tävlingen.
Guldpaddan Guldpaddan lämnar 20% i rabatt på order i samband med tävlingen.

Regler

Läs igenom reglerna NOGA. Det är många punkter men det lönar sig att ha läst igenom allt.

 1. Tävlingen är öppen för alla som är medlemmar på Pärlplatsen senast 19 oktober 2007.
  1. Bidraget måste passa in i temat “Kattliv”. Alla sorters pärlor får användas i denna tävling och vanliga tillbehör så som krokar, lås, ståltråd, ringar, wire,tråd, öglor etc. får givetvis användas.
 2. Bidraget får inte ha visats upp på nätet/mässa/butik/marknad eller publicerats i bok/tidning eller varit med i annan tävling tidigare utan det skall vara något som är gjort för tävlingen och som endast visas upp på tävlingssidan fram till tävlingens utgång.
 3. Den tävlande är skapare av bidraget och har upphovsrätten till bidraget. Om ett upphovsrättsskyddat mönster är använt som bas så är det den tävlandes uppgift att inhämta tillstånd som kan behövas för att få publicera bidraget. Om ett mönster används skall detta anges i beskrivningen av bidraget.
 4. Den tävlande godkänner att bilder på bidraget används av Pärlplatsen. Givetvis kommer alltid upphovspersonen namnges i samband med bildanvändningen.
 5. Varje tävlande får deltaga med 2 bidrag var. Men observera att tävlingsbidragen skall vara någorlunda olika, man skall inte kunna få efterförljande placeringar på 2 näst intill identiska bidrag. Tävlingsledningen gör här en bedömning.
 6. Den tävlande skall skicka in 1 jpg eller 1 gif på sitt bidrag. (Eller 2 bilder om man deltager med 2 olika bidrag) Det får vara ett kollage med flera bilder ur exempelvis olika vinklar, detaljer etc. Maxstorlek på bilden skall vara 1024x1024 eller 1,5 Mb.
 7. Bidragsbilden skall laddas upp i Kattliv-07 galleriet. Se nedan om hur man laddar upp bild.
 8. Bilderna skall namnges med den tävlandes användarnamn utan mellanslag och om flera bidrag skickas in skall de numreras med 1 respektive 2. Ex. Beatrice1.jpg Beatrice2.gif.
 9. Tävlande skall uppge följande om sitt bidrag:
  • Titel på bidraget
  • Beskrivning bland annat hur det passar in på temat, hur har du tänkt.
  • Vilken teknik som använts
  • Ungefärliga mått på bidraget
  • Självrankning av erfarenhet inom vald teknik (Nybörjare/Van användare/Expert) inga andra ord, använd dessa.
 10. Den tävlande är införstådd med att tävlingsbidraget måste vara uppladdat i tävlingsforumet senast angivet datum för att deltaga.
 11. Den tävlande är införstådd med att deltagande i tävlingen genom uppladdning av bidrag i galleriet innebär att deltagaren accepterar reglerna för tävlingen.
 12. Tävlingsledningen förbehåller sig att neka bidrag med en förklaring. Alla bilder kommer godkännas av tävlingsledningen innan de läggs i albumet (vilket görs efter att bidragstiden gått ut men senast dagen innan röstningen påbörjas).
 13. Den tävlande är införstådd med att det gäller "röstningstvång" för de tävlande. Dvs har man som deltagare i tävlingen inte röstat när tävlingstiden går ut kommer bidraget plockas bort ur tävlingen. Skulle man av någon anledning inte kunna rösta måste man meddela det i förväg. Exempelvis att man kommer vara bortrest under de dagar röstningen pågår.
 14. Den tävlande lovar att han/hon uppgett riktiga uppgifter vid anmälan till tävlingen.
 15. Vinnare meddelas att de vunnit via PM på Pärlplatsen.

Omröstning

 1. Röstningen är bara öppen för Pärlplatsens medlemmar som var registrerade när omröstningen påbörjades.
 2. Röstningen pågår enligt datumen under datum för tävlingen.
 3. Du kan bara rösta en gång och givetvis inte på dig själv.
 4. Röstning skall ske genom PM till användaren röstmottagaren
  VIKTIGT1: Skriv Kattliv-07 i ärenderaden
  VIKTIGT2: Avge dina röster i meddelandet. Du skall ange titeln och skapare på 3 bidrag. Du behöver inte rangordna dem på något sätt.
 5. När du bedömer vilket alternativ du vill rösta på så använd endast nedanstående kriterium.

  Ja/Nej-svar ger 1 respektive 0 poäng, i övrigt används en 1-10 och en 0-5 skala där 1 = lågt och 5/10 lika med högt. Summera 2-5 och multiplicera med 1:an, det betyder att ett bidrag du inte anser följer temat skall inte ha någon poäng i övrigt heller. Man skall alltså inte kunna vinna tävlingen på att man gjort en bra presentation, kvalitativt och originellt arbete utan att följa temat.

  Om flera bidrag skule hamna på samma poäng använder du 6:an till hjälp för att få fram dina tre finalister. Du skall alltså sätta 1-10 på alla bidrag och inte bara på de som du fick fram med flest poäng. Du sätter alltså denna direkt när du besömmer bidragen men du använder den inte i första summeringen.

  Använd gärna PDF-filen eller Excelarket för att göra din bedömning.

  Rösta på det bidrag som får höst poäng i din bedömning.
  1. Passar bidraget in i tävlingstemat? Ja/Nej
  2. Visar bidraget på originalitet? 0-10
  3. Verkar det vara ett kvalitetsarbete? 0-10
  4. Angav den tävlande den information som efterfrågades? 0-5
   • Titel på bidraget
   • Beskrivning av verket
   • Vilken teknik som använts
   • Ungefärliga mått på bidraget
   • Självrankning av erfarenhet inom vald teknik (Nybörjare/Van användare/Expert)
  5. Presenteras bidraget på ett sätt som gör det lätt att bedöma det? 0-5
  6. Din egen "gillarfaktor" 0-10. (Specialkriterie, se ovan vad som gäller för detta).

Datum för tävlingen

Startdatum: 071019 kl 00:00
Slutdatum: 071116 kl 23:59
Röstningsstart: 071117 kl 00:00
Röstningsstopp: 071125 kl 23:59
Meddelande av vinnare: 071126

Tävlingsledningen

Om flera bidrag hamnar på samma poäng kommer tävlingsledningen att fälla avgörandet. Tävlingsledningen för "KAttliv" består av Béatrice (ägare till Pärlplatsen) och ägarna till butikerna som bidrar med priser (se ovan).

Att ladda upp bilder

Veda var snäll och gjorde några skärmdumpar som hjälp till hur man laddar upp bilder i tävlingsgalleriet. Klicka på en av bilderna för att se dem större.

Klicka på bilden för att se den större. öpnnas i ett popupfönster.
Klicka på bilden för att se den större. öpnnas i ett popupfönster.
© Béatrice Karjalainen 2003-2008. Webbansvarig Béatrice Karjalainen uppdaterar den här sidan.