MATERIAL
HANTVERK
MÖNSTER
TÄVLINGAR
PUSS 2010
ANNONSER
TIPS
PRATA & VISA
LÄNKSAMLING
PÄRLPLATSEN
ANNONSER

Start, slut, knutar och montering av lås

När man sysslar med tråd och wire så är det ofta man behöver fästa ihop ändarna på något sätt. Här presenteras de vanligaste avslutsätten. Dessa är främst inriktade på smyckestillverkning med fungerar även i andra sammanhang.

Längd på tråden

Innan du börjar måste du mäta upp trådlängden. När man tillverkar smycken bör man i största möjliga mån undvika skarvar. Mät ut hur långt du vill ha armbandet/halsbandet och lägg sedan till 20 cm för montering av lås (om det skall vara något sådant). Skall du ha knutar mellan pärlorna så är det lika bra att dubbla trådlängden mot hur långt det färdiga arbetet skall vara. För standardlängder på halsband och tips på hur man provar ut armbandslängd se Pärlmåttssidan.

Om du inte vill ha lås på ditt halsband får du räkna med minst 65 cm i längd såvida du inte har en elastisk tråd.

Start

Det finns i princip 3 sätt att påbörja ett arbete, ett med låset på direkt, ett med stoppärla och ett utan några stopp alls.

Med lås

Om ditt arbete skall ha någon form av lås är det bra att montera ena änden av låset redan vid start för att få det tätt inpå pärlorna. Nackdelen är att det då inte går att reglera längden genom att ta av pärlor i ändarna på ett symmetriskt arbete.

Om du skall ha ett arbete med knutar mellan pärlorna så sätt ingen knut direkt efter låset utan låt en knutkömma eller wireklämma ligga närmast låset. För montering av lås se nedan.

Utan lås

Om ditt arbete skall vara så långt att det går att trä på utan att öppna så behövs inget lås och då kan du slå en knut runt första pärlan du trär på och använda den som stopp tills du är klar.

Om du skall ha knutar mellan pärlorna så sätt ingen före första pärlan.

Få symmetri

Symmetri.De flesta arbeten som skall vara symmetriska kan man påbörja på mitten, på så sätt kan man även lätt reglera längden. Man jobbar då med sidorna växelvis och upprepar mönstret och skall inte följa anvisningen ovan om start med eller utan lås utan du behöver bara trä dina pärlor och sen bestämma hur du skall avsluta.

Avslut

Förr eller senare måste du avsluta ditt arbete och antingen knyta ihop det eller montera någon form av lås, såvida du inte gör ett öppet arbete (exempelvis ett lariat).

Med lås

När du trätt alla pärlor är det dags att montera andra änden av låset. Om du har knutgömmor som har hålet i "gångjärnet" så se till att du inte glömmer att trä på en sådan innan låset sätts på.

Innan du börjar arbeta med låssättning dubbelkolla att halsbandet ser ut som du vill och du inte missat något i ditt mönster.

Om du skall ha ett arbete med knutar mellan pärlorna så sätt ingen knut direkt efter låset utan låt en knutkömma eller wireklämma ligga närmast låset. För montering av lås se nedan.

Utan lås

Innan du börjar knyta dubbelkolla att halsbandet ser ut som du vill och du inte missat något i ditt mönster.

Råbandsknop.När du trätt alla pärlor knyter du upp knuten runt stoppärlan och knyter sedan ihop ändarna.

Används sedan exempelvis en råbandsknop som du förseglar med lite superlim eller nagellack om det passar din design så kan du sätta en krymppärla/krymptub över och knipa ihop.

Om du har knutar mellan pärlorna så skall du nu trä slutänden genom första pärlan så ändarna sticker ut på var sin sida, sen gör du knut på vardera sida om pärlan och fixerar med superlim eller nagellack. På så sätt får du knutar mellan alla pärlor samtidigt som du döljer var du har skarven.

Om du gör ett öppet arbete (exempelvis ett lariat) så finns det lite olika avslut. Det ena är att göra en loop av pärlor i ena änden och sen sätta en lite större pärla i andra änden som man trär genom öglan och på så sätt stänga igen arbetet. Eller så låter man båda ändar vara lösa så ingen stänganordning finns. Oavsett metod så måste man fästa trådändarna på något sätt och då passar följande bra. Åttaknop.Vänd runt sista pärlan, dvs sy ner bakom den och upp en bit i arbetet.

Använd sedan exempelvis en åttaknop/fiolstek

 

Montering av lås

Det finns en uppsjö av olika lås men de flesta har någon form av bygel som man monsterar fast dem med. Lås kan monteras på flera sätt. Låset skall fästas fast i något på ändarna. Det finns i princip fyra huvudanordningar. Vikt tråd/wire med klämma, knutgömma, avslutningshylsa/klämhylsa eller avslutningsfäste.

En tråd eller dubbelvikt tråd

Vanligaste låsfästena är antingen knutgömmor eller avslutningshylsa/klämhylsa men budgetvarianten med vikt tråd och en klämpärla fungerar den också.

Knutgömma

Äppen knutgömma med klämpärla.Knyt en knut kring en pärla eller knyt flera knutar på tråden. Eller fäst en klämpärla på tråden som stopp. Klipp bort överflödig tråd och vik knutgömman över.Här illustrerat med knutgömmor med hålet i "gångjärnet".Stängs knutgömma.

Avslutningshylsa

Avslutningshylsa ej påträdd.Hyla påträdd.Knyt en knut runt en pärla som precis går in i hylsan, häll i lite lim och tryck i pärlan. Eventuellt kan du klämma till öppningen lite med en tång.

Klämpärla

Klämpärla som bildar avslut.Har man inga knutgömmor eller det inte passar designen att ha dem så kan man göra ett avslut med hjälp av wireklämma istället. Öglan som bildas kan användas för att fästa ett lås i och kan vara motring i andra änden. Denna variant kallas ibland "fattigmansögla". Om du gör en sådan här se till att klippa av wire nära inpå klämman eller att wire sticker in under pärlorna om de är täta.

Flera trådar

Avslutsdel med flera hål.Om du jobbar med flera trådar kan du antingen välja att använda ett avslutningsfäste för att fortsätta hålla isär trådarna eller så gör du en En knut.knut av alla trådarna, fixerar med lite lim eller nagellack och stoppar sedan knuten i en knutgömma eller avslutningshylsa/klämhylsa.

Om du jobbar med flera wire så går samma metoder att använda men istället för att knyta så buntar du ihop wiretrådarna och fäster en klämpärla runt om. Denna kan sedan döljas i en knutgömma eller avslutningshylsa/klämhylsa.

Mellanring

Om inte öglan på låset eller på hylsan/knutgömman går att öppna så måste man använda en mellanring.

Det är rekommenderat att man sätter fast dessa ringar i låsen innan man monterar låset eftersom arbetet kan vara aningen pilligt ibland och då kan pärlraden vara i vägen.

Montera alltid en fästring i andra änden (om låset är av den typen) och använd inte hylsans/knutgömmans ögla för att låsa med.

Knutar

Om väljer ett avslut som inte innebär en klämpärla så måste du knyta.

Åttaknop.Använd då en åttaknop/fiolstek så skall det hålla bra. Klipp bort trådänden som blir över nära inpå knuten om inte knutpärla/hylsa skall användas då kan du spara en bit eftersom den ändå kommer att gömmas. Fixera med superlim eller nagellack.

 

Råbandsknop.Skall du knyta ihop 2 trådändar så använd en som du förseglar med lite superlim eller nagellack.
© Béatrice Karjalainen 2003-2008. Webbansvarig Béatrice Karjalainen uppdaterar den här sidan.