MATERIAL
HANTVERK
MÖNSTER
TÄVLINGAR
PUSS 2010
ANNONSER
TIPS
PRATA & VISA
LÄNKSAMLING
PÄRLPLATSEN
ANNONSER

Flat peyote

PeyotestrukturHär visas hur du gör flat peyote med jämnt och ojämt antal pärlor. Även instruktioner för att vidga och ta in arbetet finns samt beskrivning på 2-nålstart.

 

Jämt antal pärlor

För att du lättare skall kunna följa med i instruktionerna är pärlorna numrerade enligt följande i mönster:
Numrering i ett jämnt peyotearbete. Om du inte kan se bilden bör det ändå framgå av beskrivningarna som följer.

 1. 2 decimeter från slutet på din tråd knyter du fast en stoppärla (S) så dina pärlor inte åker av.
 2. Trä upp pärlorna 1-6 på tråden. (Dvs i exemplet här varannan röd och varannan blå). Dessa pärlor är rad 1 och rad 2 i ditt mönster.
  Vanlig start för jämn peyote. Med stoppärla.
 3. Trä på en pärla (7) och för sedan nålen genom pärla 5.
 4. Trä på en pärla (8) och för nålen genom pärla 3.
 5. Trä på en pärla (9) och för nålen genom pärla 1.
  Rad 3 byggs på i flat jämn peyote.
 6. Upprepa stegen tills du gjort hela den längd du önskar/mönstret visar. Här nedan visas med en rad till.
  Flat jämn peyote, rad fyra läggs till.

Tycker du det är lite svårt att starta arbetet för att det blir lite sladdrigt, så prova på 2-nålstarten.

Ojämt antal pärlor

Med ojämt antal får man en mittenrad i arbetet. Ojämn peyote är lite trixigare eftersom vändningen varannat varv inte blir lika lätt som för jämn, men om du bara håller tungan rätt i mun så skall du se att du klarar även detta galant.

Numreringen för instruktionerna/mönstren ser ut så här:

Numrering i ett ojämnt peyotearbete. Om du inte kan se bilden bör det ändå framgå av beskrivningarna som följer.

 1. 2 decimeter från slutet på din tråd från knyter du fast en stoppärla (S) så dina pärlor inte åker av.
 2. Trä upp pärlorna 1-6 på tråden. (Dvs i exemplet här varannan röd och varannan blå). Dessa pärlor är rad 1 och rad 2 i ditt mönster.
  Vanlig start för ojämn peyote. Med stoppärla.
 3. Trä på en pärla (8) och för sedan nålen genom pärla 6.
 4. Trä på en pärla (9) och för nålen genom pärla 4.
 5. Trä på en pärla (10) och för nålen genom pärla 2.
  Rad 3 byggs på i flat ojämn peyote.
 6. Trä på pärla (11), denna pärla måste nu förankras för att det skall fungera. Jag föredrar Susanne Coopervändningen och därför är det den som beskrivs här. För bättre illustration är tråden nu lila, den kommer ut till höger ur pärla 2.
 7. Trä tillbaka genom pärla 1 och 2.
 8. Loopa tråden ett varv runt tråden mellan pärla 2 och 10.
 9. Trä tillbaka genom pärla 1, 2 och 11.
 10. Trä på pärla (12) och gå igenom pärla 10.
  Förankring av ändpärla i ojämn flat peyote.
 11. Forstsätt raden ut och gör den vanliga enkla vändningen. Det är alltså bara varannat varv som du måste förankra.
 12. Upprepa stegen tills du gjort hela den längd du önskar/mönstret visar. Här nedan visas med en rad till.
  Flat ojämn peyote, rad fyra läggs till.

Ta ut i mitten

Det finns två sätt att ta ut ett arbete i mitten, dels den snabba vägen och dels den långsamma vägen. jag väljer att bara beskriva den snabba vägen här.

 1. När det är dags att öka så plockar du upp två pärlor istället för en och forstsätter sedan som vanligt.
  Utökning av flat peyote.
  Observera att jag gjort avståndet mellan pärlorna överdrivet för att det bättre skall synas hur man gör.
 2. När du sedan kommer till samma ställe på nästa varv behandlar du det som vanligt, dvs går först igenom ena pärlan och sen andra.
  Efter utökning av flat peyote.

Ta ut i ändarna

Du kan även ta ut ett peyotearbete i ändarna och då gör du enligt följande.

Att tänka på när man ökar i ändarna är att man ökar två rader åt gången.

Ökning med en kolumn

För att öka arbetet med en kolumn så gör du så här.
Observera att jag gjort avståndet mellan pärlorna överdrivet för att det bättre skall synas hur man gör. Lila tråd visar hur man gör utökningen. Startposition är att du kommit ut ur pärla 13 och skall börja på nytt varv.

 1. När det är dags att öka så plockar du upp två pärlor på tråden.
 2. Trä ner igenom förrförra radens ytterpärla (7).
 3. Trä genom förra radens ytterpärla (13)
 4. Trä genom de två nya pärlorna och du är i startposition för nästa rad som nu är ökad med en kolumn.
  Ökning med 1 kolumn i flat peyote.

Ökning med två kolumner

För att öka arbetet med två kolumner så gör du så här.
Observera att jag gjort avståndet mellan pärlorna överdrivet för att det bättre skall synas hur man gör. Lila tråd visar hur man gör utökningen. Startposition är att du kommit ut ur pärla 13 och skall börja på nytt varv.

 1. När det är dags att öka så plockar du upp tre pärlor på tråden.
 2. Trä tillbaka genom den första nya pärlan och fortsätt sen som vanligt. Arbetet är nu utökat med två kolumner.
  Ökning med 1 kolumn i flat peyote.

Ta in i mitten

Det finns två sätt att ta in ett arbete i mitten, dels den snabba vägen och dels den långsamma vägen. jag väljer att bara beskriva den snabba vägen här.

 1. När det är dags att minska så struntar du i att plocka upp en pärla och syr istället bara igenom nästa pärla som vanligt. Man kan också välja att gömma tråden genom att gå ner i pärlan nedanför och sen upp igen.
  Utökning av flat peyote.
  Observera att jag gjort avståndet mellan pärlorna överdrivet för att det bättre skall synas hur man gör.
 2. När du sedan kommer till samma ställe på nästa varv Så fortsätter du precis som vanligt och behöver alltså inte göra något speciellt.
  Efter utökning av flat peyote.

Ta in i ändarna

Antingen så hoppar du helt enkelt över en pärla och fortsätter som vanligt och struntar i att tråden kommer att synas. Vill du däremot gömma tråden så får du ta till specialknep.

Ta in i början

Observera att jag gjort avståndet mellan pärlorna överdrivet för att det bättre skall synas hur man gör. Lila tråd visar hur man gör ihoptagningen. Startposition är att du kommit ut ur pärla 13 och skall börja på nytt varv.

 1. När det är dags att minska så struntar du i att plocka en pärla och syr istället ner genom första pärlan på förra raden (7).
 2. Fortsätt igenom sista pärlan (5) raden där under.
 3. Sen tillbaka igenom pärlan ovanför (12).
 4. Avsluta med att föra nålen ut i arbetsriktningen i sista pärlan (18) på sista raden.
 5. När du sedan kommer till samma ställe på nästa varv Så fortsätter du precis som vanligt och behöver alltså inte göra något speciellt.
  Ihoptagning in starten av flat peyote.

Ta in i slutet

Observera att jag gjort avståndet mellan pärlorna överdrivet för att det bättre skall synas hur man gör. Lila tråd visar hur man gör ihoptagningen. Startposition är att du kommit ut ur pärla 21 och skall börja på nytt varv.

 1. När det är dags att minska så struntar du i att plocka en pärla och syr istället ner genom första pärlan på förra raden (15).
 2. Gå tillbaka genom pärlan (8) där under.
 3. Fortsätt genom pärlan (14) till vänster.
 4. Sy frammåt genom pärlan (6) under.
 5. Tillbaka genom första pärlan i raden ovanför (8).
 6. Avsluta med att föra nålen ut i arbetsriktningen igenom 15 och 21.
 7. När du sedan kommer till samma ställe på nästa varv Så fortsätter du precis som vanligt och behöver alltså inte göra något speciellt.
  Intag i slutet av en rad i peyote.

Tvånålstart

Det lättaste och snabbaste sättet att påbörja ett peyotearbete är den så kallade tvånålstarten som innebär att man skapar de första tre raderna genom att använda två nålar och en tråd.

2-nålstart för flat peyote med jämnt antal pärlor.

 1. Tag tråden du skall jobba med och vik den. Sätt en nål i vardera ände av tråden.
 2. På nål A trär du upp pärla numrerad 7 och på nål B pärlan numrerad 6.
 3. Trä först den ena nålen och sen den andra genom pärla 5, fortsätt att följa mönstrets första två rader tills du har hela raderna. Skall du göra jämn peyote så avslutar du med en enkel pärla, skall du göra ojämn peyote avslutar du med dubbel.
 4. Dra åt så pärlorna ligger tätt och tråden inte buktar, men dra inte för hårt så arbetet krullar ihop sig.

Avslut

När du sytt färdigt så skall du ta bort stoppärlan och du haft en och sen fästa trådarna genom att sy fram och tillbaka i pärlorna. Se alltid till att fästa alla trådar ordentligt.

© Béatrice Karjalainen 2003-2008. Webbansvarig Béatrice Karjalainen uppdaterar den här sidan.